پروتکل درمان شناختی وسواس

پروتکل درمان شناختی وسواس : رفتارهای وسواسی و درمان شناختی – رفتاری آنها

دستور جلسه

الف – مرور تکالیف جلسه قبل و میزان موفقیت مراجعان در انجام تکالیف

ب – مرور مباحث و روشهای مطرح شده در جلسات آموزشی و تاکید بر نقاط کلیدی مباحث مثل باور هسته ای، باورهای بینابینی، تفسیر و خلق

ج – بحث بیشتر در خصوص رفتارهای وسواسی شامل کنترل، تکرار، اجتناب و تشریفات و ضرورت استفاده از تمامی فرصت ها برای انجام مواجهه بیشتر

د – بحث در خصوص ضرورت تداوم برنامه کم آبی تا درمان کامل افکار و رفتارهای وسواسی

شرح جلسه پروتکل درمان شناختی وسواس

در ابتدا باز مروری بر تکالف مراجعان و میزان پیشرفت آنها در کنترل وسواس هایشان می شود. سپس ضمن مرور مباحث مطرح شده تاکنون، به بحث در مورد رفتارهای وسواسی می رسیم. گفته شد که تفسیر منجر به بروز هیجانات خاصی مانند احساس گناه، اضطراب و افسردگی می شود. پس فرد به منظور کنترل این احساسها اقدام به انجام رفتارهای وسواسی نظیر کنترل (خود یا دیگران )، تکرار، اجتناب از موقعیتهای وسواسی و تشریفات وسواسی می کند. در تشریفات وسواسی برای مثال فرد مقید است که کارها را طبق نظم خاصی انجام دهد. انواعی از علائم و  رفتارهای وسواسی در این رابطه قابل مشاهده است

پروتکل درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی : موضوع جلسه : آگاهی از تنفس یا تنفس آگاهانه

برنامه ­ها:

پل زدن به جلسه قبل

مروری از جلسه قبل

بررسی تکالیف ارائه شده در جلسه قبل

ارائه بازخورد مثبت به انجام تکالیف مراجعان

توزیع جزوات مربوط به حرکات یوگا

مراحل اجرا:

-سومین جلسه با تمرین دیدن و شنیدن آغاز شد. در این تمرین از شرکت کنندگان خواسته شد به نحوی غیرقضاوتی و به مدت 2 دقیقه نگاه کنند و گوش فرا دهند.

– بعد از آن تمرین فضای تنفسی سه دقیقه ای انجام شد. این تمرین سه مرحله دارد: 1- توجه به تمرین در لحظه انجام 2- توجه به تنفس 3- توجه به بدن . در این تمرین آگاهی از تنفس می تواند به مثابه ی یک «پل ارتباطی» بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاه عمل کند، چون تنفس هم به شکل خودآگاه و هم ناخودآگاه عمل می کند. آگاهی از تنفس یک روش بسیار سریع و همیشه در دسترس برای ایجاد ذهن آگاهی است که به راحتی از طریق توجه مضاعف روی دم و بازدم انجام می شود .

پروتکل ایماگوتراپی

اهداف:

بازبینی تکالیف

آموزش کارکرد و اهمیت مغز در ناکامی های ارتباطی

تاکید بر اهمیت ایمنی رابطه

روش­:

توضيح مفهوم مغز قديم و جديد و عملكردش در نحوه واكنش فرد به ناكامي ها و تجارب ارتباطي

شرح جلسه:

در این جلسه ابتدا تکالیف جلسه قبل مورد بحث و بازبینی قرار گرفت. سپس توضيحاتی در مورد  مفهوم مغز قديم و جديد و عملكردش در نحوه واكنش فرد به ناكامي ها و تجارب ارتباطي داده می شود. دراین جلسه  ایماگو درمانگر درباره ی مغز و کارکرد آن ، اهمیت خلق اسودگی  وایمنی در رابطه و نقش مغز خزندگان در بقا وحفظ ایمنی صحبت می کند. از آنجا که مغز خزندگان همواره در درون ما فعال است ، خود درمانگر نیز باید نسبت به عملکرد مغز ایمن کننده  درونش هشیار باشد. سپس  و ادامه  جلسه اول ، ایماگو درمانگر درباره ی مغز، بخش ها و کارکردهای آن با زوج صحبت میکند.